Archiv článků

Vyšla nová norma ISO 9001:2015

Na stránkách www.iso.org byla dne 23. 09. 2015 zvěřejněna nová norma ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality - Požadavky.  Norma je dostupná prozatím jen v AJ. Český překlad je v přípravě. Od 15. 09. 2015 se počítá tříleté přechodové období pro přechod klientů, kteří mají systém certifikován...

Školení interní auditor dle ISO 9001:2015

Školení interní auditor dle ISO 9001:2015 Připravili jsme pro Vás doškolovací kurz pro interní auditory kvality, který bude zaměřen na požadavky připravované revize ISO 9001:2015. Datum konání: 14.12.2015 Anotace  

Podporujeme nový JUDO klub Klatovy

S potěšením jsme se zapojili do příprav na zářijové zahájení činnosti JUDOclub Klatovy o.s. Nadšenci z řad zkušených trenérů se pokouší obnovit tradici úspěšného judistického odíílu v Klatovech, kdy klatovští závodníci dosahovali výborných výsledků v soutěžích. Potřebujeme stále pomoc a to nejen...

Školení ISO 9001:2015

Ve spolupráci s certifikačními společnostmi TZUS Plzeň a TÜV SÜD jsme pro Vás připravili možnost se již dnes, před konečným vydáním normy ISO 9001:2015, seznámit s požadavky této nové normy. Neváhejte nás kontaktovat, s informačním seminářem rádi navštívíme i Vás.    

Veřejné zakázky a ISO

Dne 26. února 2014 vyšla nová SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, lhůta pro implementaci požadavků v rámci ČR je stanovena do 18.04.2016. Článek 62 směrnice např. uvádí dokladování zajišťování...

ISO/DIS 9001:2014 zveřejněno

Co se mění? Změny v ISO/DIS 9001:2014 je možné rozdělit do dvou oblastí. První jsou ty, které byly vyvolány implementací Přílohy SL (Annex SL)  do všech nově revidovaných standardů systémů managementu. Druhou jsou specifické požadavky související s revizí ISO 9001. Co se mění? Společná...

Pokrok v revizi ISO 14001:2015

ISO 14001 je nyní ve stadiu CD (comitte draft). Komise oznámila, že návrh standardu- DIS (Draft International Standard) bude v angličtině publikován 1. července 2014. Od září do listopadu je definováno období na komentáře, připomínky k tomuto návrhu. Publikování jakéhokoli návrhu...

Nové vydání ISO 9001:2015 v přípravě

Revize normy ISO 9001:2015 V současné době je zpracován a k diskusi predložen návrh nové revize normy ISO 9001, jehož vydání je plánováno na rok 2015. Cílem této revize ISO 9001:2015 je zejména: Formální sjednocení všech norem systémů managementu tak, aby požadavky...

Naše služby:

Poradenství v oblasti řízení a procesní optimalizace 

Zajištění a poskytování interim managementu
Implementace a správa účetních a mzdových software 
Implementace Office 365 pro podporu procesního řízení a workflow dokumentů
 
Příprava a zajištění auditů 
 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485