Vyšla nová norma ISO 9001:2015

Na stránkách www.iso.org byla dne 23. 09. 2015 zvěřejněna nová norma ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality - Požadavky. 

Norma je dostupná prozatím jen v AJ. Český překlad je v přípravě.

Od 15. 09. 2015 se počítá tříleté přechodové období pro přechod klientů, kteří mají systém certifikován dle ISO 9001:2008

O podrobnostech rozdílů mezi ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 Vás budeme informovat na našem školení