Vyšla nová norma ISO 9001:2015

Na stránkách www.iso.org byla dne 23. 09. 2015 zvěřejněna nová norma ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality - Požadavky. 

Norma je dostupná prozatím jen v AJ. Český překlad je v přípravě.

Od 15. 09. 2015 se počítá tříleté přechodové období pro přechod klientů, kteří mají systém certifikován dle ISO 9001:2008

O podrobnostech rozdílů mezi ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 Vás budeme informovat na našem školení

Naše služby:

Poradenství v oblasti řízení a procesní optimalizace 

Zajištění a poskytování interim managementu
Implementace a správa účetních a mzdových software 
Implementace Office 365 pro podporu procesního řízení a workflow dokumentů
 
Příprava a zajištění auditů 
 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485