Pokrok v revizi ISO 14001:2015

ISO 14001 je nyní ve stadiu CD (comitte draft). Komise oznámila, že návrh standardu- DIS (Draft International Standard) bude v angličtině publikován 1. července 2014. Od září do listopadu je definováno období na komentáře, připomínky k tomuto návrhu. Publikování jakéhokoli návrhu standardu znamená pro organizace možnost přístupu k těmto změnám, vyhodnotit je. Toto jim umožnuje začít s postupným přechodem k novému standardu tak jako u ISO 9001. Očekávané vydání standardu je v září 2015.

více zde