Veřejné zakázky a ISO

Dne 26. února 2014 vyšla nová SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, lhůta pro implementaci požadavků v rámci ČR je stanovena do 18.04.2016. Článek 62 směrnice např. uvádí dokladování zajišťování jakosti založené na příslušné řadě evropských norem, které jsou osvědčeny akreditovanými subjekty a i oblasti environmentálního managementu je věnován např. bod 1 a 2 článku 62 směrnice. Ve výběrových řízeních tedy konečně nebude preferována pouze nejlevnější cena, ale především bude brán zřetel na nejlepší kvalitui samotné uplatňování principů např. sociálních či environmentálních kritérií.

 

Naše služby:

Poradenství v oblasti řízení a procesní optimalizace 

Zajištění a poskytování interim managementu
Implementace a správa účetních a mzdových software 
Implementace Office 365 pro podporu procesního řízení a workflow dokumentů
 
Příprava a zajištění auditů 
 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485