Nové vydání ISO 9001:2015 v přípravě

Revize normy ISO 9001:2015

V současné době je zpracován a k diskusi predložen návrh nové revize normy ISO 9001, jehož vydání je plánováno na rok 2015.

Cílem této revize ISO 9001:2015 je zejména:

  • Formální sjednocení všech norem systémů managementu tak, aby požadavky napříč systémy managementu (např. ISO 14001, OHSAS 18001) byly stejně formulovány
  • Další zevšeobecnění a zjednodušení aplikovatelnosti normy, zjenodušení terminologie
  • Nižší požadavky na dokumentaci systému a jeho dokumentované postupy
  • Zvýšený důraz kladen na uplatnění osmi zásad managementu kvality

Nově je v normě zavedeno:

  • Pojem “Kontext organizace“, který vnáší do systému nutnost zohlednit nejen požadavky zákazníku, ale rovnež i interních a externích faktorů, které mohou ovlivnit jeho účinnost
  • Cíle kvality musí být nově nastaveny i pro jednotlivé procesy
  • Principy posuzování a prevence rizik
  • Důraz je kladen na leadership, nikoliv jenom na management

Návrh ISO 9001:2015 již nezná pojem “preventivní opatření“.