Novela zákona o veřejných zakázkách nerezignuje na zajištění jakosti a ochrany životního prostředí

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Jednou z  dezinformací spojovanou s veřejnými zakázkami je to, že zadavatel rezignoval na požadavky týkající se kvality a ochrany životního prostředí tím, že vypustil v § 56 Technické kvalifikační předpoklady články 4) a 5), které pojednávají o těch tolik proklínaných a k ničemu nepotřebných certifikátech „ISO“. 

Zákonodárci tím, že vypustili tyto články, jen uvedli zákon do souladu s požadavky Evropských směrnic o veřejných zakázkách, ale v žádném případě nerezignovali na požadavky týkající se zajištění kvality a ochrany životního prostředí

Tyto požadavky jsou nadále zakotveny v § 56 Technické kvalifikační předpoklady, článku 2) písmena c) a f)!!!

Pomiňme diskuse, zda je současný stav lepší nebo horší, teď je na zadavateli co přijme jako doklad prokazující splnění kvalifikačních předpokladů. Zadavatel má na výběr, zda bude posuzovat horu dokumentů prokazujících způsob jakým dodavatel zajistí kvalitu a ochranu životního prostředí, a nebo se spolehne na celosvětově uznávaný systém certifikací, tzn. že dodavatel předloží opět certifikát ISO.

Je plně na vypisovateli, zda bude zadavatel studovat stohy dokumentů a najímat si experty, nebo se spolehne na celosvětově uznávaný systém. Faktem je, že požadavky na kvalitu, životní prostředí, apod. nelze vymazat z povrchu zemského. Důkazem budiž připravovaný návrh Směrnice Evropského parlamentu č. 2011/0438 (COD) o zadávání veřejných zakázek, která mimo to, že požaduje kvalitu a ochranu životního prostředí (to co bylo vymazáno je ve směrnici požadováno), tak jde mnohem dál a hovoří o tom, že cena staveb má být hodnocena na základě nákladů na životní cyklus (LCC), a že mají být zváženy i další aspekty jako je sociální či společenská odpovědnost.

Zadavatel bude muset i nadále klást důraz na vymezení technických kvalifikačních předpokladů, jako jsou výrobní kapacita, reference, odborný tým a certifikace třetí stranou.. Nedá se předpokládat, že by čestné prohlášení dodavatele o jeho schopnosti plnit veřejnou zakázku mohlo mít fakticky relevantní význam.

Z výše uvedeného je patrné, že význam nezávislých zkušebních ústavů poroste vzhledem k jejich nezávislosti při poskytování nestranných služeb v oblasti zkoušení, certifikace výrobků, certifikace služeb a hodnocení staveb, včetně posuzování jejich životní cyklus (LCA).

Úplné znění Zákona lze nalézt ZDE

 

Autoři do textu zpracovaného původního článku:

Ing. Simon Palupčík, MBA – ředitel Úseku certifikace systémů řízení

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D – ředitel pobočky Teplice

Naše služby:

Poradenství v oblasti řízení a procesní optimalizace 

Zajištění a poskytování interim managementu
Implementace a správa účetních a mzdových software 
Implementace Office 365 pro podporu procesního řízení a workflow dokumentů
 
Příprava a zajištění auditů 
 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485