ISO 9001 - systém managementu kvality

Systém managementu kvality dle požadavků normy ISO 9001 je určen všem typům společností (velikosti či zaměření). Norma ISO 9001 je přizpůsobena k aplikaci ve všech oborech podnikání. Může se jednat jak o výrobní, obchodní či servisní společnost, tak i o instituce veřejné správy, zdravotnická zařízení, vzdělávací instituce a mnoho dalších. Systém managementu kvality je velmi vhodným nástrojem pro všechny organizace, které chtějí zlepšit fungování procesů, zprůhlednit činnosti a nastavit jasná pravidla.