ISO 3834-2 (3,4)

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů

Norma ČSN EN ISO 3834 má 5 částí (ČSN EN ISO 3834-1 až 5). Pro vlastní zavedení do firemního systému řízení lze využít část 2-4. Tyto normy stanovují příslušnou úroveň požadavků na jakost při tavném svařování kovových materiálů (vyšší, standardní a základní) a určují způsob, jak prokázat schopnost výrobce vyrábět výrobky ve stanovené jakosti.

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů lze v organizaci zavést samostatně, nebo v kombinaci s normou ISO 9001, tato kombinace je vyžadována některými zákazníky, jako důkaz o řízení tzv. zvláštních procesů (tj. procesů, která nelze po ukončení přímo kontrolovat). Dále je plnění těchto požadavků vyžadováno v rámci provádění výrobkových certifikací, např. při certifikaci výrobců ocelových, nebo hliníkových konstrukcí, betonářské výztuže apod.

Zavedení požadavků norem ČSN EN ISO 3834 představuje doplnění interního procesu svařování, který obsahuje požadavky na použité základní a přídavné materiály, dozor nad svařováním podle EN ISO 14731, kvalifikaci postupu svařování WPQR a svářečského a kontrolního personálu, včetně údržbu výrobního zařízení.