ISO 14001 - systém environmetálního managementu

Norma ISO 14001 definuje prvky účinného systému environmentálního managementu - jejím základním záměrem je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Aplikovatelná je jak na výrobní společnosti, tak pro sektor služeb. 

Zavedený systém stanoví postupy k identifikaci environmentálních aspektů činností, služeb a výrobků, posoudí plnění právních a jiných požadavků i vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování procesů.

Norma striktně nedefinuje požadavky na environmentální chování organizace, klade zejména důraz na komplexní dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí (voda, půda, odpady, vzduch, obaly). Základem zavedeného systému je identifikace všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí. Společnost si sama pak určuje, čím lze dosáhnout snižování dopadů do životního prostředí.