EN 1090-1 (2,3)

provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí

Norma ČSN EN 1090 má 3 části (ČSN EN 1090-1 až 3). Všechny normy jsou určeny výrobcům kovových konstrukčních dílů, dílců a sestav. Norma ČSN EN 1090-1 je vyžadována při kontrolách České obchodní inspekce (ČOI), jako norma určená při posuzování a ověřování stálosti vlastností pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). Toto posouzení vede k označení CE. Připojení označení CE je povinností výrobce.

Normy ČSN EN 1090-2 a 3 určují technické a jakostní požadavky výrobců ocelových, nebo hliníkových konstrukcí, tyto požadavky jsou odstupňovány do 4 základních výrobních tříd, podle nároků na jejich výrobu (EXC1 až EXC4). Příslušnou třídu stanovuje projektant při návrhu konstrukce tak, aby byla zajištěna odpovídající úroveň mechanické únosnosti a stability, použitelnosti a trvanlivosti.

Zavedení požadavků norem ČSN EN 1090 představuje zpracování vnitřního systému řízení (tzv. FPC), který je předmětem posuzování a certifikace. Tento systém v sobě obsahuje řízený přístup v oblasti zajištění základních a přídavných materiálů, dělení, tváření a spojování vyráběných dílců, včetně kontroly geometrických tolerancí a plnění požadavků na povrchovou úpravu. V oblasti svařování musí být zajištěno plnění požadavků v souladu s požadavky příslušné části ISO 3834.